PSMSPSMS

Klantendag

PSMS organiseert deze dag speciaal voor de huidige en toekomstige gebruikers van het MOOR Platform® en die van het WoW Portaal®. In verband met ons 10-jarig bestaan belooft het een feestelijke, informatieve, maar vooral interactieve dag te worden met gemeenten, netbeheerders en aannemers uit heel Nederland.

Centraal staan vraagstukken in het domein van kabels en leidingen, rond de thema’s Omgevingswet, bodem, digitaal zaakgericht werken, planinformatie en het benutten van actuele (open)data.

  • PSMS
  • WoW
  • Moor

Programma

Tijd Dagindeling
09.00 – 09.45 uur INLOOP
10.00 – 11.30 uur Welkom door Ed Schravesande

Introductie Juliette Grimbergen “Als Buzzmaster geeft zij iedereen in de zaal een actieve rol en faciliteert boeiende discussies en levert waardevolle inzichten.”

Gastspreker Geert Roovers van Antea Group en lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool in Deventer over “Ondergrond 3.0: inspirerend, digitaal en adaptief”.

Interview met Rob Bennis van de Gemeente Haarlem over “Hoe het MOOR Platform® past in het proces van digitaal zaakgericht werken” en Joris Jan de Vries over “Het gebruik van beschikbare (open/gesloten) geo data”.

Gastspreker Remco Koenders van Roxit over “De Omgevingswet en wat dit betekent voor het kabels- en leidingen ketenproces.”

11.30 – 11.45 uur PAUZE
11.45 – 12.30 uur Workshopronde 1

  • Haal meer uit het MOOR Platform®. Training en tips & tricks voor optimaal gebruik.
  • Haal meer uit het WoW Portaal®. Training en tips & tricks voor optimaal gebruik.
  • De Bodemtoets doorgrondt. BDOK licht ontstaan en achtergrond toe en de relatie tot de CROW publicatie 400.
  • Omgevingswet in relatie tot het kabels- en leidingen ketenproces. Waar moet u nu al rekening mee houden? Remco Koenders neemt u mee.
  • Digitaal zaakgericht werken in de praktijk met het MOOR Platform®. Waar moet u op letten bij de implementatie hiervan en wie zijn de stakeholders? Ervaringen uit de praktijk.
  • Gebruik van (open/gesloten) data voor het aanvragen en beoordelen van vergunningen/instemmingen. Een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk.
  • Augmented Reality, data om te kunnen sturen en meer. GOconnectIT demonstreert haar oplossing.
12.30 – 13.30 uur LUNCH
13.30 – 14.15 uur Workshopronde 2 – keuze uit dezelfde workshops als in ronde 1
14.15 – 14.30 uur WISSEL
14.30 – 15.15 uur Workshopronde 3 – keuze uit dezelfde workshops als in ronde 1
15.15 – 16.00 uur Debat met de gemeenten Zoetermeer, Zwolle, Zaandam en VolkerWessels Telecom over “Straatwerkkosten verrekenen op basis van de BGT.”

Doorkijk naar 2018 door Martin de Vaal “Waar zit u op te wachten? Samen maken wij er werk van!”

Innovatieve onthulling voor iedereen!

vanaf 16.00 uur NETWERKBORREL

Unieke industriële locatie in het hart van Nederland

U bent 8 november van harte welkom in De Rijtuigenloods in Amersfoort,
een grote en unieke industriële locatie in het hart van Nederland, direct naast het station van Amersfoort!

Ook met de auto is deze evenementenlocatie uitstekend bereikbaar via
de uitvalswegen A28 en A1. De Rijtuigenloods bevindt zich op het terrein
‘de Wagenwerkplaats’, Piet Mondriaanplein 61. U kunt hier gratis
parkeren. Er zijn ook laadpalen aanwezig voor elektrische auto’s.

PSMS levert en verbindt

PSMS levert end-to-end oplossingen voor het faciliteren en ondersteunen van het kabels en leidingen ketenproces voor o.a. overheden, netbeheerders, grondroerders en adviesbureaus.

Dit doen wij onder andere met ons productportfolio MOOR Platform® en WoW Portaal®, dat de regie, transparantie, efficiency en samenwerking in de kabels en leidingen keten volledig ondersteunt.

Augmented Reality, data om te kunnen sturen en meer
Tim Vrijsen | Accountmanager GOconnectIT

In deze workshop wordt deze nieuwe technologie getoond en toegelicht. Wat zijn de mogelijkheden en wat kun je met de data? Hoe ziet de toekomst eruit, maar ook: Waar staan we nu? Stel je voor dat je voor het eerst een projectlocatie bezoekt en binnen enkele minuten, zonder een schop in de grond te steken, helemaal op de hoogte bent van alle assets die zich onder de grond bevinden. Je weet meteen wie de eigenaar is, welke klanten erop aangesloten zijn en het allerbelangrijkste; waar ze zich bevinden. Augmented Reality. Over enkele jaren de standaard.

Tim Vrijsen
Haal meer uit het WoW Portaal®
Peter van de Vreede | Specialist WoW Portaal®

In deze training krijgt u tips & tricks voor optimaal gebruik van het WoW Portaal®. Er wordt onder andere dieper ingegaan op recent toegevoegde functionaliteit. Denk hierbij aan de BGT toets, Kadastrale toets en de Bodemtoets. Ook wordt er aandacht besteed aan het inzetten van de WoW app.

Peter van de Vreede
Haal meer uit het MOOR Platform®
Henk van Milgen | Specialist MOOR Platfrom®

In deze training krijgt u tips & tricks voor optimaal gebruik van het MOOR Platform®. Er wordt onder andere dieper ingegaan op recent toegevoegde functionaliteit. Denk hierbij aan het instellen van filters en profielen, gebiedsbeheer, leges beheer, maken van rapportages, laten melden van eigen diensten, het definitief maken van documenten en natuurlijk ook het vergunningen- en meldingenproces. Ook wordt er aandacht besteed aan het inzetten van de MOOR app.

Henk van Milgen
PSMS verbindt en faciliteert
Ed Schravesande | Commercieel Directeur PSMS

PSMS draagt bij aan het leveren van verantwoorde, betrouwbare en betaalbare basisvoorzieningen in een leefbare en veilige openbare ruimte. Wij willen in elk (onder)deel van de kabels- en leidingen keten een bepalende toegevoegde waarde leveren, door middel van het faciliteren en verbinden van de spelers in dit domein. Ed treedt dan ook op als “verbinder” gedurende deze dag.

Ed Schravesande
Van passieve toehoorder naar actieve co-creator
Juliette Grimbergen | Buzzmaster

Juliette begon haar loopbaan met een opleiding docent lichamelijke opvoeding. Daarna heeft ze als reisleider de hele wereld gezien. Juliette heeft inmiddels jarenlange ervaring als eventmanager, maar is ervan overtuigd dat ze op het podium hoort! Daarom is zij de sidekick van onze dagvoorzitter Ed Schravesande. Juliette is direct, heeft lef en daagt anderen uit zich te laten zien en horen.

Juliette Grimbergen
Digitaal zaakgericht werken in de praktijk
Albert Stoter | Productmanager PSMS

In deze workshop staat digitaal zaakgericht werken en de implementatie van de koppeling tussen een generiek zaaksysteem en het MOOR Platform® centraal. Wij nemen u aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee, om te bepalen wie en wat hier allemaal voor nodig is om te komen tot een succesvolle implementatie.

Albert Stoter
De Bodemtoets doorgrondt
Rene Rummens | Senior Adviseur Bodem bij Antea Group

In deze workshop nemen de mensen achter “Bodem Digitaal Op de Kaart” u mee in het ontstaan van de Bodemtoets en de Quickscan. U leert om optimaal gebruik te maken van deze functionaliteit bij de voorbereiding van graafwerkzaamheden. Ook maken wij een uitstapje naar de nieuwe CROW publicatie 400 voor werken in en met verontreinigde bodems. Wat zijn de grootste wijzigingen en hoe spelen we hier op in?

Rene Rummens
PSMS levert en verbindt
Martin de Vaal | Algemeen Directeur PSMS

Om toegevoegde waarde aan onze klanten en partners te blijven leveren, is het openstaan voor innovaties en de vertaling naar concrete oplossingen een must. Martin geeft een doorkijk naar de productontwikkeling van 2018 en sluit zijn sessie en tevens de dag af met innovatieve onthulling!

Martin de Vaal
De Omgevingswet: wie houdt wie nu aan het lijntje?
Remco Koenders | Product owner Roxit

De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Werd de invoeringsdatum eerder al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019), nu zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Binnenlands Bestuur dat ook die datum niet wordt gehaald. Gaat nog even duren dus. Wat kunnen wij nu al zeggen over de impact op het ketenproces voor kabels en leidingen?

Remco Koenders
Benutten van (open/gesloten) data
Mark van Deudekom | Accountmanager MOOR Platform®

Geo-data wordt steeds belangrijker bij het bepalen van een optimaal tracé en het creëren van voorspelbaarheid. Ook bij de beoordeling van een vergunningaanvraag of graafmelding is geo-data van grote waarde. Tijdens deze workshop wordt u aan de hand van een aantal voorbeelden bijgepraat over de mogelijkheden van het inzetten van geo-data in het MOOR Platform® en het WoW Portaal®.

Mark van Deudekom
Ondergrond 3.0
Geert Roovers | Senior Consultant bij Antea Group

Geert is lector Bodem en Ondergrond en neemt u mee in de wijze waarop ondergrond en bovengrond met elkaar kunnen worden verbonden en welke inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische dilemma’s daarbij optreden.

Geert Roovers
AANWEZIGEN POP-UP MARKT